دبیرستان دخترانه غیردولتی آریانا اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

مقام های ورزشی مدرسه

 مدال طلا تکواندو

مدال نقره تکواندو

رتبه اول دومیدانی

رتبه دوم آمادگی جسمانی

رتبه اول شنا