دبیرستان دخترانه غیردولتی آریانا اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان

مدیریت دبیرستان

 

مدیریت دبیرستان و پیش دانشگاهی آریانا:

سرکار خانم فرزانه هدایت              

سابقه کار: ٣١ سال                                                                                                                 سابقه مدیریت:٢٢سال

مدیریت در مدارس: دبیرستان شهیده عسگری خمینی شهر، دبیرستان دکتر شکرانی ناحیه ٢، دبیرستان ٢٢بهمن ناحیه٢، و دبیرستان آریانا ١٠سال مدیریت

 کسب رتبه مدیر موفق، کسب رتبه مدیر ممتاز مدارس نمونه دولتی، کسب رتبه ممتاز در برگزاری نماز جماعت مدارس، کسب ٥ تقدیر از وزیر آموزش و پرورش ، کسب ١٢ تقدیر از مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان و بیش از ٢٠ تقدیر از رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه